فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر قهوه پاستوریزه 946 سی سی

شیر قهوه پاستوریزه
946 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11