فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر کم چرب پروتین 946 میلی لیتر

شير کم چرب پروتين 946 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11