فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر کم چرب 230 سی سی

شیر کم چرب
230 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11