فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر ESL کم چرب 946 میلی لیتر

شیر ESL کم چرب 946 میلی لیتر  


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11