فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست موسیر 230 گرم

ماست موسیر
230 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11