فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست همزده پر چرب 2200 گرم

ماست همزده پرچرب
2200 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11