فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پودر پرمیت

پودر تراویده شیر

حاصل از فرایند اولترافیلتراسیون
 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11