فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر خامه ای 30 گرمی

پنیر خامه ای 30 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11