فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر لبنه 30 گرمی

پنیر لبنه 30گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11