فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر پاستوریزه چرب400گرمی

پنیر پاستوریزه چرب
400 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11