فرآورده های لبنی و غیر لبنی
کره حیوانی پاستوریزه 50 گرم

کره حیوانی پاستوریزه
50 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11