فرآورده های لبنی و غیر لبنی
کشک سنتی 240 گرم

کشک سنتی
240 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11