فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ کیسه ای 900 میلی لیتر

دوغ کیسه ای
900 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11