تفاوت پاستوریزه و استریلیزه و هموژنیزه
تفاوت پاستوریزه و استریلیزه و هموژنیزه

تفاوت پاستوریزه و استریلیزه و هموژنیزه  :

پاستوریزه به معنی حرارت دادن به مواد غذایی تا قبل از رسیدن آنها به نقطه جوش است و در این فرآیند عوامل بیماری زا از بین می روند.
استریلیزاسیون به معنی استفاده از حرارت های شدید برای از بین بردن تمامی باکتری های شیر است و در این مرحله آنزیم های مقاوم به حرارت در شیر غیر فعال می شود.
هموژنیزاسیون این کار فرآیند از بین بردن باکتری ها در شیر نیست بلکه در شیر گویچه هایی وجود دارد که باعث می شود چربی در کل شیر پخش شود و در نهایت شیر ترش شود این فرایند باعث می شود تا چربی به طور یکنواخت در شیر پخش شود و شیر ماندگاری طولانی تری داشته باشد.
 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11