آیا مصرف فرآورده های شیری تاثیری در سوخت و ساز بدن دارد ؟

آیا مصرف فرآورده های شیری تاثیری در سوخت و ساز بدن دارد ؟

آیا مصرف فرآورده های شیری تاثیری در سوخت و ساز بدن دارد ؟

آیا مصرف فرآورده های شیری تاثیری در سوخت و ساز بدن دارد ؟


تحقیقات نشان داده اند زنانی که روزانه سه وعده ماست کم چرب استفاده میکنند تا ۶۰ درصد بیشتراز سایرین سوخت و ساز بدنشان افزایش می یابد.
رژیم غذایی غنی از کلسیم، آنزیم های چربی ساز را کاهش و آنزیم های چربی سوز را افزایش می دهد.
 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11