چرا بدن انسان در هر زمان احتياج به مصرف کلسيم دارد؟

چرا بدن انسان در هر زمان احتياج به مصرف کلسيم دارد؟

چرا بدن انسان در هر زمان احتياج به مصرف کلسيم دارد؟

چرا بدن انسان در هر زمان احتياج به مصرف کلسيم دارد؟

کلسيم در ميان همه ريزمغذي هاي مورد نياز، از جمله معدود ریز مغذی های با بیشترین مصرف شناخته می شود. براي کلسيم دو کارکرد کلي وجود دارد:

کارکرد ساختماني : کلسيم به همراه فسفر اجزاء اصلي تشکيل دهنده دندان ها و اسکلت بدن انسان است.


کارکرد غير ساختماني: مغز براي انتقال پيام به سلولهاي عصبي بدن، نيازمند کلسيم است. از آنجا که بدن، حتي در حالت خواب نيازمند فعاليت است(مانند ضربان قلب، تنفس و ...) مصرف کلسيم بطور دائم ادامه دارد. مغز ابتدا کلسيم مورد نياز خود را از خون تامين مي کند. کلسيم خون از طریق غذا تامين مي شود. چنانچه فرد از طريق غذا کلسيم کافي دريافت نکند، مغز به ناچار کلسيم مورد نياز خود را از طريق استخوانها تامين مي کند و فرد به تدريج دچار پوکي استخوان مي شود. از ديگر کارکردهاي کلسيم مي توان به فعال نمودن آنزيم تريپسين براي هضم پروتئين، فعال نمودن آنزيم ليپاز براي هضم چربي عامل کمکي در آنزيم ترو مبوکيناز براي انعقاد خون و تنظيم کار سيستم اعصاب بدن بخصوص در انتقال تحريکات نيز اشاره نمود.


گرد آورنده
واحد تحقیق و توسعه شرکت فرآورده های لبنی تین - دامداران

 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11