شیر خام
شیر خام

هدف از این تحقیق ارزیابی اختلافات تغذیه ای  میان شیر حاصل از حیوانات پستاندار نشخوار کننده (گاو، گوسفند، بز، بوفالو، شتر، لاما، گاومیش و گوزن)، اسب و شیر انسان می باشد.همچنین فواید تغذیه ای برخی از شیرهای ذکر شده و تاثیر حرارت بر آن ها مورد بررسی قرار گرفت. بطورکلی، شیر نشخوارکنندگان حاوی مقادیر کمتر لاکتوز می باشد اما میزان پروتئین ( و کازئین)، چربی (حاوی درصد بالاتری از اسید های چرب اشباع و تک غیر اشباع و سطح کلسترول بالاتر)، ویتامین (به استثنائ ویتامین C) و میزان  مواد معدنی بالاتری در مقایسه با شیر اسب می باشد. با این حال ترکیب شیر نه تنها میان نشخوار کنندگان و غیر نشخوارکنندگان متفاوت است، بلکه شرایط پرورش و تغذیه ای حیوانات در یک گونه یکسان در تغییر ترکیب شیر نقش دارد. تفاوت در ترکیب شیر تنها به نسبت اجزاء شیر مربوط نمی شود بلکه ممکن است در سطح مولکولی نیز اتفاق افتد بعنوان مثال پروتئین های مونومر در مقابل پروتئین های دایمر و توالی اسید های آمینه متفاوت). صرف نظر از اختلافات مشاهده شده در مقاومت حرارتی بین اجزاء انواع شیر مورد بررسی، پاستوریزاسیون فواید تغذیه ای بطور چشمگیری تحت تاثیر قرار نمی دهد. اگرچه ترکیب شیر برخی از گونه های حیوانی تا حد زیادی شبیه ترکیب شیر انسان است، به نوزادان و کودکان تنها مصرف شیر انسان یا شیر فرموله شده توصیه می شود. افرادیکه دارای آلرژی شیر هستند می توانند  از شیر سایر حیوانات بعنوان یک راه حل جایگزین استفاده کنند اما این نیز در هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت می باشد.
 
کلمات کلیدی
 شیر خام، نشخوارکنندگان، تغذیه، فرآیند حرارتی، ترکیب شیرگرد آورنده
واحد تحقیق و توسعه شرکت فرآورده های لبنی تین - دامداران

 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11