کمبود ویتامین D
کمبود ویتامین D

مسئله مهم در مورد بیماری های غدد در کشور ما کمبود ویتامین D است. یک سوم ویتامین D مورد نیاز بدن ممکن است از طریق غذا به دست آید ولی مهم ترین منبع تامین آن نور خورشید است. اما نه تنها کشورهایی که کم آفتاب هستند بلکه مردم کشورهای عربی و ایران نیز با کمبود شدید این ویتامین مواجه هستند. در کشورمان ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان و ۴۰ تا ۵۰ درصد مردان با کمبود ویتامین D مواجه هستند. برنامه هایی از جمله غنی سازی شیر با ویتامین D اقدامی بود که درچند سال اخیر انجام شده است.


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11