فرآورده های لبنی و غیر لبنی
خامه صبحانه 100گرمی

خامه پاستوریزه نیم چرب سبک
100 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11