فرآورده های لبنی و غیر لبنی
خامه نیم چرب استریل 200 گرمی

خامه پاستوريزه نيم چرب (سبك)
  با ماندگاري طولاني (استریل)
200 گرمی 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11