فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ سنتی 1500 سی سی

دوغ سنتی
1500 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11