فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ محلی 1500 میلی لیتر

دوغ محلی 1500
میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11