فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شير پاستوريزه كم چرب غنی شده با ويتامين (D3)

شير پاستوريزه كم چرب

غنی شده با ويتامین (D3)


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11