فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر پاستوریزه پرچرب 946سی سی

شیر پاستوریزه پرچرب
  946سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11