فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست پرچرب 2000 گرم

ماست پرچرب
2000 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11