فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست پرچرب پروبیوتیک 1500 گرم

ماست پرچرب پروبیوتیک 
1500 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11