فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست كم چرب 2000 گرم

ماست كم چرب
2000 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11