فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست کم چرب پروبیوتیک 2500 گرم

ماست کم چرب پروبيوتيك
2500 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11