فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست سنتی1350 گرم

ماست سنتی
1350 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11