فرآورده های لبنی و غیر لبنی
کشک پاستوریزه 230 گرمی

کشک پاستوریزه
230 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11