فرآورده های لبنی و غیر لبنی
کشک پاستوریزه 500 گرمی

کشک پاستوریزه
500 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11