فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ بدون گاز نعناع 1500 میلی لیتر

دوغ بدون گاز گرمادیده
با طعم نعنا
1500 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11