فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ بدون گاز پونه

دوغ بدون گاز گرما دیده
با طعم پونه
1500 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11