فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر پاکتی نسبتاً چرب 210 گرمی

پنیر پاکتی نسبتاً چرب 210 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11