فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر پاکتی نسبتاً چرب 520 گرمی

پنیر  پاکتی نسبتاً چرب 520 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11